Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 97%

by anmieu

Lệnh thắng Hên Network

Vốn ban đầu: 1206$ – Mua ngày: 14/10 – Giá mua: 0.0003365$

Tổng vốn sau chốt lời: 2386$ – Bán ngày: 08/02 – Giá bán: 0.000666$

Lợi nhuận: 97% – 1180$ – 28.320.000 vnđ

You may also like

Leave a Comment