Cách đốt ( Burn ) Holy Cash & lịch sử đốt (burn) Holy Cash

by hen

HOLY trong tiếng Việt có nghĩa là Thánh thiện, Thiêng liêng, Thần thánh ; nhiệm vụ tối thượng của HOLY là đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư. Khi nhiệm vụ tối thượng được hoàn thành thì về bản chất HOLY đó sẽ tan biến vào hư vô.

Trong thời gian vừa qua, nhiều nhà đầu tư trong quá trình đồng hành cùng Hên Network đã có lợi nhuận vượt quá kì vọng của họ nên đã tự nguyện đốt hết phần HOLY lock của mình.

Sau đây là quy trình đốt “burn” Holy dành cho quý nhà đầu tư :

Bước 1. Dùng trình duyệt Chrome > tìm Tronlink

Bước 2 : Thêm ví Tronlink vào tiện ích Chrome và đăng nhập ví hoặc tạo 1 ví mới,

Bước 3 : Truy cập vào web  https://tronscan.org/ , kết nối ví với ví Tronlink trên tiện ích Chrome

Kết nối ví

Bước 4 : Tìm Holy Cash

 

Bước 5 : Vào mục Contract -> Write Contract

 

Bước 6 : Kéo xuống tìm mục “6.burn”

Lúc này bạn nhập số token cần đốt , ví dụ :

100000000000000000 = 0,1 HOLY (18 số )

1000000000000000000 = 1 HOLY ( 19 số )

10000000000000000000 = 10 HOLY ( 20 số )

100000000000000000000 = 100 HOLY ( 21 số )

1000000000000000000000 = 1000 HOLY ( 22 số )

Sau đó nhấn “send” và chọn Accept là xong

Bước 7 : Kiểm tra lịch sử thấy Success là ok

 

Như vậy là quý nhà đầu tư đã hoàn thành quy trình đốt Holy của mình :

👉 Hành động đốt HOLY có các ý nghĩa rất to lớn:

✅ Đốt HOLY là cảnh giới cao nhất của Nhà đầu tư, vượt qua lòng tham, thể hiện phẩm chất cao quý, có lợi thì báo đáp, chia sẻ, bảo vệ công việc chung

✅ Gia tăng khả năng bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư trên toàn hệ thống

✅ HOLY càng được đốt nhiều càng chứng tỏ năng lực tạo ra lợi nhuận cho Nhà đầu tư của Hên Network càng lớn

✅ Thể hiện văn hóa đồng thuận cao của Nhà đầu tư Hên Network

✅ Khởi động quá trình biến HOLY thành 1 tài sản được nhiều người nắm giữ trong dài hạn chứ không chỉ là một token đại diện cho chức năng bảo toàn vốn

✅ Thể hiện ước mơ to lớn của Hên Network, hướng tới một sứ mệnh có ý nghĩa thực sự: kinh tế chia sẻ & kinh tế thảo vọng

✅ Thể hiện tầm nhìn của Hên Network, của Nhà đầu tư & của tất cả cộng sự về một tương lai giá HOLY có thể chạm tới những con số không tưởng

✅ Khởi động chương trình lớn “ĐÃ CÓ LỢI, HÃY ĐỐT MỘT PHẦN”. Đây chính là quy luật của tự nhiên, có đi có lại, có nhân có quả; đây là chương trình quan trọng nhất giúp những nhà đầu tư giàu có thể hiện trí tuệ, sự phóng khoáng, tích phước đức, phước báu cho mình về sau.

💯 Team Hên Network hàng năm sẽ tiến hành 1 đợt đốt HOLY lớn của riêng mình!

Mọi thông tin đốt HOLY đều minh bạch trên Blockchain

Trân trọng

Lịch sử đốt (Burn) HOLY

https://tronscan.org/#/transaction/dcda3dfefdec036c01f110bf17382d2168fa95511ae86e1b844ce639f34dc374

https://tronscan.org/#/transaction/8bf5630a8ce065716856234fc3fb6484e75336fba8a08e964d613f6a0651a6be

https://tronscan.org/#/transaction/6efc3b949d52316b323d85b4ecff9d38bfac6f65ad4ab58a8f3b83077a144c7e

https://tronscan.org/#/transaction/59f0f480938dbd0ee08f7f4e72a93c8089dd7e9ca75b9ff8ee3272ba4dee0952

https://tronscan.org/#/transaction/f2ccba4c02819e38d04ea9f4c7c3aba4cd5b0f60e9921a13106bbad71b450f02

https://tronscan.org/#/transaction/2c1b74c2875c92fad7046e23b495e9b0aafef0a03436e607454694fe1db89f5f

https://tronscan.org/#/transaction/673bea2d167091eafd0fdfe6cf95fa8c83b9e0cfad01af5e8038c87edad33881

https://tronscan.org/#/transaction/b32ce886072bf83f0ab5b4affd9bb922aba08f551d9b05de51f0a6972062798d

https://tronscan.io/#/transaction/a38a1cd8c658c6643aa517baf19f4a13a39e81298ea8173e4373e98bc3bf8649

https://tronscan.io/#/transaction/706e823805c43ec80c13cc6a58cc1c489ce0f198733354d333f580041a4b19cb

https://tronscan.io/#/transaction/06896dd287e67f5e9b53ab1d9a126d6c7f2a1475907b65f6659622e879bc1a58

https://tronscan.io/#/transaction/9d159b5c740ef59ff64442bb4e8a7b272f7ed54dd5c60ec8ae6d9e87c8d8345d

https://tronscan.io/#/transaction/afb7c400caa4d870c5c351f8bf4bafe83970801ad396f8a3a46eda6054cd513e

https://tronscan.org/#/transaction/a4d8a0143c0bcf5c5ae978295240815e0a1b2cd13c0320727c62f1102926383f

https://tronscan.io/#/transaction/692e66e46f452e1f17798348e7d28f24d0e3c5f0a81e3e36d8d9913885eca990

https://tronscan.io/#/transaction/240e46bfc9b0e04c6d76ae2f1f4efdcfbda35395e3007a47fce9657f8a2a7566

https://tronscan.org/#/transaction/46b047a372b112076b393eabe4418a4ae97d518e9199e8c562568de53a1f107e

https://tronscan.org/#/transaction/4586e3333f2e1aa7b28a74a80a42282c64cca8b7f0544fc158559da5c1182106

https://tronscan.org/#/transaction/727aa349a5c5b5fe3f97b80bc87506a2b75e14d8f8245e460304fbaab9de35ee

https://tronscan.org/#/transaction/457b2aa120f4945ea5b554d9dd5550bbd7792ceefc93265e47a49156eadde178

https://tronscan.org/#/transaction/ea14a55a440761fe321a087c781801a320c9fa128ae05f5bd37d02aace9980b9

You may also like

Leave a Comment